ŠAMANSKÉ VÝCVIKY

Medicínský kruh

Šamanský úvodní seminář


Termín: 26.-28.8. 2022  Černívsko u Blatné. Jižní Čechy.


Úvod do Šamanismu

úvod do ročního šamanského výcviku Medicínská Cesta

Tradice. Medicínský Kruh. Skenování. Meditace Rozkvetlého Stromu. Másáž Orlích Křídel. Povídání. 

Zatím nejsou plánovány žádné termíny pro tuto událost.


Medicínská Cesta

Šamanský roční výcvik

Šamanský výcvik Medicínská cesta probíhá v uzavřené skupině účastníků, která po dobu jednoho roku do hloubky poznává pod vedením Jitky Mandalam a Johna Hawkena na rovině praktické i intelektuální "medicinský kruh" - specifické šamanské učení. Každý si tak postupně osvojuje nové způsoby vnímání a vymezování se vůči realitě ve všech jejích podobách, s respektem a rovností. Výcvik je rozdělen do čtyř 4denních bloků a je velmi silným osobnostním transformačním a léčivým procesem.

Učení medicínského kruhu umožní růst v mnoha oblastech života:

  • vyrůst do dospělosti z často dětského vnímání světa a naučit se jasně vnímat realitu skrze mysl i srdce
  • nalézt rovnováhu mezi svou ženskou a mužskou polaritou
  • tančit v energii svého života směrem ke svému posvátnému snu,
  • osvobodit se, vyčistit se na linii předků (včetně jejich propuštění) a karmy tak, aby nám v cestě nestály nevědomé vzorce z minulosti
  • zažívat pocit sounáležitosti a harmonie s naším světem místo pocitu nadvlády či bezmoci
  • Z webu Cestytransformace.cz

Další roční výcvik začíná:

12.10. - 16.10. 2022

Nyní běží výcvik:

BLOK 1 (s Jitkou)

BLOK 2 2. - 6. 3. 2022 (s Jitkou)
BLOK 3 11. - 15. 5. 2022 (s Jitkou a Johnem)
BLOK 4 28.9. - 2.10. 2022 (s Jitkou a Johnem)

Potní chýše

Ceremonie Kamenného Lidu

Doháněcí 1.blok

Medicínská Cesta