Film - Medicínská Cesta

Vážené dámy a pánové,

jak jsem se již některým z vás zmínila, natáčíme zajímavý dokumentární film o tradici šamanismu, který vyučuji.

Půjde o hodinu a půl dlouhý celovečerní film.

Zde se můžete podívat na trailer

Medicine Path The Movie - oficiální trailer

Nyní jsme ve fázi, kdy jsme natočili kompletní materiál a nastříhali hrubý střih celého filmu. První díl je již kompletně hotový a máme tu dva trailery. To znamená, že většina práce je již hotová. Nyní potřebujeme Vaši podporu k dokončení filmu.

Sháníme sponzory a příznivce.

Na tento film potřebujeme vybrat celkem 18 000 EUR, abychom pokryli náklady na produkci (filmový štáb, kamera, zvuk) a postprodukci (střih, kolorování, překlad, titulky atd.).

Budu velmi vděčný, pokud se budete chtít zapojit do podpory. Do titulků filmu rádi uvedeme Vaše jméno a další údaje o Vás dle individuálního přání každého z Vás.

Chystám se promítnout první díl na Vaší akci a zároveň Vám nabídnout k vyzkoušení techniky, které se v této šamanské tradici používají k léčení. Jde o skenovací techniku, která využívá rezonanci a díky ní můžeme číst myšlenky, pocity, emoce, energii a zdravotní stav skenované osoby. Tuto techniku představuji také na festivalech po celé ČR a je to jedna z nejvyhledávanějších a nejlépe hodnocených aktivit.

Pokud už chcete podpořit naši produkci, můžete poslat svou lásku na tento QR kód nebo číslo účtu.

A nezapomeňte mi dát vědět, jak by se Vám líbilo být prezentován ve filmových titulcích.

Číslo účtu: 123-2007060267/0100

IBAN: CZ5201000001232007060267

BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

.......................................................................................................................................................................................................................

Aktuální stav sbírky:

Dana Neprašová              3 000,-Kč

Milan Marek                    10 000,-Kč

Michal Uhrin                     5 000,-Kč

Kristýna Zavřelová        53 333,-Kč

Jana Havelka, VIC             960,-Kč

Mgr. Jitka Mandalam   80 000,- Kč

DˇĚKUJEME!!!!


For Vienna International Centre:

Dear ladies and gentlemen, As I have already mentioned to some of you, we are making an interesting documentary movie about the tradition of shamanism that I teach. It will be an hour-and-a-half-long feature film. Here you can experience the trailer

Medicine Path The Movie

We are now at the stage where we have shot the complete material and cut the rough cut of the entire film. The first part is already completely finished and we have two trailers. This means that most of the work is already done. Now we need your support to complete the film.
We are finding sponsors and supporters.We need to raise a total of 18,000 EUR for this film to cover the cost of production (film crew, camera, sound) and postproduction (editing, colouring, translation, subtitles, etc.).I will be very grateful if you want to participate in the support. We will be happy to include your name and other information about you according to the individual wishes of each of you in the credits of the film.
I am going to screen the first part in the Body Mind and Spirit club and at the same time offer you to try the techniques that are used in this shamanic tradition for healing. It is a scanning technique that uses resonance and thanks to it we can read the thoughts, feelings, emotions, energy and state of health of the person being scanned. I teach this technique at festivals all over the Czech Republic and it is one of the most sought-after and best-rated activities.
If you like to support our production you can send your love on this QR code or account number.And do not forget to let us know how you like to be presented in movie credits, or not.

Account No: 123-2007060267/0100IBAN:CZ5201000001232007060267BIC/SWIFT code: KOMBCZPPXXX
The current status of the collection will be published periodically on my website for transparency.
www.mandalam.cz
Thanks for your attention and I am looking forward to seeing you soon at my massages or therapy sessions.