Indiánská Potní Chýše

Ceremonie Kamenného Lidu


Termín a místo:

29.6.2019  Slovensko - uzavřená spoelčnost

..........................................................................

12.7.2019  Černívsko - uzavřená společnost

..........................................................................

2.8.2019  Vřesovice Shaman Lodge

..........................................................................

8.-11.8.2019 Healing Festival - www.healingfestival.eu

...........................................................................

25.-27.10.2019  Černívsko u Blatné (Jižní Čechy) 

Přihlášky na www.cestytransformace.cz

Kolo Funkcí - Alchymie Elementů čtyř živlů a čtyř směrů

Oheň - determinuje, určuje, inspiruje.

Zem - drží, uchovává, pamatuje

Voda - dává, pouští, předává

Vzduch - přijímá, absorbuje, nadechuje

Léčivý obřad Kamenného Lidu 

(Stone People Ceremony)

Léčivý obřad kamenného lidu vychází z tradice severoamerických indiánů.

Mé pojetí je inspirováno navíc:

Tradicí učení o Medicínských kruzích Společností Spletených Vlasů (Twisted Hair Society) a osobní účastí na mnoha ceremoniích u Johna Hawkena (www.cestytransformace.cz)

Je to očistný obřad, který používá alchymii čtyř směrů a čtyř živlů.

Potní chýše reprezentuje lůno Matky Země. Léčivý obřad není jen pro naše zdraví, ale je zasvěcen léčení celé naší planety Země.

Ceremonie konaná na podzim nám také dává možnost podívat se zpět. Rekapitulovat náš život a připravit se na klidný čas zimy, zimní spánek a regeneraci.

Ceremonie konaná na jaře nám může pomoci probudit se ze zimního spánku a najít směr a vizi naší další cesty životem.


Alchymie čtyř živlů a čtyř směrů 

Do chýše - lůna Matky Země vstupujeme nazí a po čtyřech, což symbolizuje návrat do lůna pro smrt a pro znovuzrození. Vstupujeme se slovy " pro všechny mé vztahy". Ceremonie je určena pro léčení všech vztahů, pro léčení naší planety. 

Alchymie očisty probíhá takto. Element země (funkce držení) ve formě kamenů, které se nahřejí v ohni drží element ohně a vnáší se do chýše (lůna) do připravené díry, která je u léčivých potních chýší na severo-východě. Oheň je element očisty a transformace. Kameny se zdraví " Vítej Bratře", nebo "Vítej Sestro" (proto název Ceremonie Kamenného lidu). Voda, jejíž funkcí je dávat, je nalévána na kameny, aby uvolnila žár ohně do formy páry, kterou my se vzduchem (funkce přijímání) nadechujeme do našich těl a přijímáme tuto očistnou sílu a potem odplavujeme toxiny z těla ven. 

Během čtyř fází ceremonie jsou vyříkávány modlitby a zpívají se písně. Ten, který vede celou ceremonii, přivolává jednotlivé elementy. S elementem vzduchu se modlíme za všechny naše blízké, s elementem země se modlíme za zdraví našeho těla, s elementem vody přichází emoce a s elementem ohně naše vize, náš duch. Mezi jednotlivými čtvrtinami se otvírá potní chýše a je možno pročistit vzduch, odpočinout si a osvěžit se vodou. Na konci obřadu se vylézá ven a tradicí je lehnout si s břichem na zem (neskákat do vody) a nechat ještě zbytek nepotřebných energií a napětí vyplavit z našich energetických center ven.