Indiánská Potní Chýše

Ceremonie Kamenného Lidu


Termín a místo:

29.6.2019  Slovensko - uzavřená spoelčnost

..........................................................................

12.7.2019  Černívsko - uzavřená společnost

..........................................................................

8.-11.8.2019 Healing Festival - www.healingfestival.eu

...........................................................................

28.9.2019 Vřesovice

...........................................................................

26.-27.10.2019  Vřesovice

..........................................................................

26.11. 2019 Vřesovice  - Šamanská Lóže - uzavřená společnost.


21.3.2020 Vřesovice  - přihlášky už teď zde, níže.


11. 4. 2020 Již. Čechy 

- přihlášky už teď na www.cestytransformace. cz


Podzimní chýše již. Čechy 24.10.2020

přihlášky na www.cestytransformace.cz

Milí přátelé.
Jste srdečně zvaní na indiánskou Potní chýši neboli Ceremonií Kamenného Lidu v Sobotu
21.3.2020 ve Vřesovicích (od soboty 10 hod. do neděle 11 hod.)

Provedu vás léčivým obřadem podle tradice kterou jsem se naučila u Johna Hawkena a která následuje tradici severoamerických indiánů.
Více vám povyprávím osobně.


Počet pro tuto akci cca 15
Ozvěte se mi, pokud byste se rádi zúčastnili. Prosím, co nejdříve (nejpozději do 11.3.2020) Děkuji

PS:pokud byste ještě někoho rádi pozvali, neváhejte a rozešlete informace i svým kamarádům.

Cena:
Chatka 300kč/noc a den
Organizace, jídlo a občerstvení, kameny, dřevo a dalsi:1600kč
Cena celkem: 1900 KČ

Doplňující info:
Tato událost je na celý den. Budeme společně chýši stavět, budeme společně nahřívat kameny a večer snad prožijeme krásnou "modlitbu". Potní chýše mohou být velmi silné. Tím, že se připravuje od rána s vyvrcholením večer, také tím, že je to společná akce a více lidí nás "uslyší" a v neposlední řadě síla elementů rozvine energii, která může dát směr a potřebnou sílu našim modlitbám....
Kdo byste chtěli, můžete přijet už v pátek navečer. Jinak v sobotu v 10hod. ráno bychom se potkali ve Vřesovicích (okr. Hodonín) na Shaman Lodge. (kdo ještě nezná cestu, pošlu info). Videonávod níže.
Další info pošlu, jen dejte vědět pokud byste rádi přijeli.a těším se!
Mandalam Jitka - Písní se Probudí

Přihláška:

Videonávod "Jak trefit na Shaman Lodge":

Kolo Funkcí - Alchymie Elementů čtyř živlů a čtyř směrů

Oheň - determinuje, určuje, inspiruje.

Zem - drží, uchovává, pamatuje

Voda - dává, pouští, předává

Vzduch - přijímá, absorbuje, nadechuje

Léčivý obřad Kamenného Lidu 

(Stone People Ceremony)

 Léčivý obřad kamenného lidu vychází z tradice severoamerických indiánů.

Mé pojetí je inspirováno učením Johna Hawkena (www.cestytransformace.cz)

Je to očistný a léčivý obřad, který k očistě používá alchymii čtyř směrů a čtyř živlů.

Potní chýše reprezentuje lůno Matky Země. 

Tento obřad není jen pro naše zdraví, ale je zasvěcen léčení 

všech našich vztahů, všech bytostí, včetně naší planety Zem


Alchymie čtyř živlů a čtyř směrů 

Do chýše - lůna Matky Země vstupujeme nazí a po čtyřech, což symbolizuje návrat do lůna pro smrt a pro znovuzrození. Vstupujeme se slovy " pro všechny mé vztahy". Ceremonie je určena pro léčení všech vztahů, pro léčení naší planety. 

Alchymie očisty probíhá takto. Element země (funkce držení) ve formě kamenů, které se nahřejí v ohni drží element ohně a vnáší se do chýše (lůna) do připravené díry, která je u léčivých potních chýší na severo-východě. Oheň je element očisty a transformace. Kameny se zdraví " Vítej Bratře", nebo "Vítej Sestro" (proto název Ceremonie Kamenného lidu). Voda, jejíž funkcí je dávat, je nalévána na kameny, aby uvolnila žár ohně do formy páry, kterou my se vzduchem (funkce přijímání) nadechujeme do našich těl a přijímáme tuto očistnou sílu a potem odplavujeme toxiny z těla ven. 

Během čtyř fází ceremonie jsou vyříkávány modlitby a zpívají se písně. Ten, který vede celou ceremonii, přivolává jednotlivé elementy. S elementem vzduchu se modlíme za všechny naše blízké, s elementem země se modlíme za zdraví našeho těla, s elementem vody máme příležitost vyjádřit emoce a s elementem ohně hledáme v tichosti vizi. Mezi jednotlivými čtvrtinami se otvírá potní chýše a je možno na chvíli vylézt ven, odpočinout si a osvěžit se vodou. Na konci obřadu je tradicí si lehnout celým tělem na zem (neskákat do vody) a nechat ještě zbytek žáru ohně odevzdat Zemi.

Celý obřad probíhá "Cestou Krásy" - čili je velmi jemný a přívětivý pro všechny.