Přijedu k vám, pokud si přejete zažít tento transformační rituál a pokud je vás od 15-40 lidí :)

Indiánská Potní Chýše

CEREMONIE KAMENNÉHO LIDU


Ceremonie Kamenného Lidu. Kosmogonický rituál.

Cesta modlitby a nacházení pravdy srdce.  Cesta Krásy. Uzdravování vztahů a posvátné uctívání Pramatky Země a jejích pokladů.

Tradice, která sahá k učitelům Johna Hawkena (Star Water – zakladatel organizace a školy Cesty Transformace) k šamanské lóži tzv. Spřadačům Snů Jitřenky (The Morning Star Dream Weavers Lodge). Obsahuje učení Medicínských kruhů, které nesla Společnost Spletených Vlasů (The Twisted Hair Society). Do současných časů ji přinesla například Arwyn Dreamwalker. Arwyn, tzv. Metis (barevá) – napůl indiánka, byla učitelkou Johna Hawkena a byla také např. žačkou Dona Juana (známého z knih Carlose Castanedy). Dál nese toto učení v roční šamanských výcvicích Medicínská Cesta Jitka Wakanu Mandalam. Natočila o této cestě i film "Medicínská Cesta".

Tradici Ceremonie Kamenného Lidu přímým předáním od Johna Hawkena dále s úctou nese stráží Wakanu -  Jitka Mandalam.

Ceremonie Kamenného Lidu, je obřad, kterým indiáni uctívají nejen Zemi a životodárné Slunce. Je to obřad, který léčí všechny vztahy. Chýše je jako lůno Matky Země. V takové náruči můžete zregenerovat a načerpat novou sílu, zanechat staré a najít nové vize, nové příběhy pro další cestu životem. Je to oslava vnesení světla do temnoty. Žár slunce v podobě rozžhavených kamenů vnášející světlo nejen do tmavé chýše, ale i do našeho vědomí. Penetrace paprsků Praotce Slunce do tmavého lůna Pramatky Země. Je to oslava spojení principů mužského a ženského, v posvátném sňatku Hieros Gamos, které rodí Krásu. Kosmogonie a návrat k počátkům světa nás dostává do časů, kdy božské síly byly přítomny a my se stáváme spoluúčastníky na tomto procesu. Můžeme smazat naši minulost a začít žít novou skutečnost. Je to znovunalezení sebe sama ve tvořivosti a v plném potenciálu vědomí.

Tradiční Indiánská Potní Chýše je očistným rituálem, používající čtyři směry a čtyři elementy. Chýše, původně prováděná v jeskyni, postavená z větví a zvířecích kůží (dnes přikrývky a plachty), nahrazuje jeskyni, kde tento přirozený prostor není k dispozici. Představuje lůno pramáti Země a jako takové je umístěno na Západě. Na východě je místo pro oheň. Zem a Oheň jsou spojeny pupeční šňůrou z hlíny. Účastníci vstupují do chýše nazí nebo téměř nazí a po čtyřech, aby symbolizovali návrat do lůna za smrt a znovuzrození. 

Slovy "pro všechny mé vztahy" věnujeme obřad uzdravení celé Země. Alchymie očištění spočívá v tom, že živel Země ve formě kamenů je zahříván v ohni. Oheň je prvkem očištění a přeměny a kameny drží tuto sílu, když jsou přenášeny do chýše a umístěny do jámy ve středu nebo do léčivého směru na severovýchodě. Zářící kameny jsou vítány, když přicházejí zdravíme je: "vítejte, bratře". Právě proto, je dalším názvem tohoto rituálu "Obřad Kamenného Lidu". Voda, jejíž funkcí je dávat, se nalije na kameny a uvolňuje sílu ohně ve formě páry. Jako pára se mísí se vzduchem a tím jsme schopni přijmout očistnou sílu vdechováním a uvolněním toxinů z našich těl prostřednictvím našeho potu. 

V průběhu čtyř čtvrtin obřadu jsou pronášeny motlitby. Šaman žádá síly severu aby byly podpořeny modlitby za uzdravení druhých; pak síly západu žádáme o uzdravení našeho těla; síla jihu očišťuje naše emoce a vnitřní dítě; a síly východu čekají na vizi našeho ducha a naší cesty. Mezi těmito částmi obřadu se vždy otevřou dveře, aby se mohl pročistit vzduch. Z chýše se vylézá znovu po čtyřech, očištění a uzdravení. Břichem se pak lehne na chladnou zem a propouští s veškeré zbylé nežádoucí energie pramáti Zemi z našich pozemských čaker. (John Hawken)

Celý obřad probíhá "Cestou Krásy"

- čili je velmi jemný a přívětivý pro všechny.

Více o ceremonii

Tato událost je na celý den. Budeme společně chýši stavět, budeme společně nahřívat kameny a večer snad prožijeme krásnou "modlitbu". Potní chýše mohou být velmi silné. Tím, že se připravuje od rána s vyvrcholením večer, také tím, že je to společná akce a více lidí nás "uslyší" a v neposlední řadě síla elementů rozvine energii, která může dát směr a potřebnou sílu našim modlitbám....

Jitka Mandalam

Kolo Funkcí - Alchymie Elementů čtyř živlů a čtyř směrů

Oheň - determinuje, určuje, inspiruje.

Zem - drží, uchovává, pamatuje

Voda - dává, pouští, předává

Vzduch - přijímá, absorbuje, nadechuje


FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

Můžou tam ženy s menstruací? Ano, ženy s menstruací jsou vítané. Chýše je symbolem dělohy Pramatky Země. Krvácení a vsakování krve do země je symbolickým projevem propojení se s ženskou energií a projevem úcty a vděčnosti.

Jak se mám obléct do chýše? Do chýše se chodí, tak jak jsme se narodili, čili nazí.Tato Ceremonie je však vedena cestou krásy. Pokud s nahotou máte problém, můžete si vzít třeba lehký šátek, který vás zakryje.

Na čem se sedí v chýši? Sedí se přímo na zemi. Jde o to cítit zem. Propojení se s energií Pramatky Země.Pokud však má někdo zdravotní problémy, může sedět na ručníku či jiné malé podložce. Dá se sedět i na patách.

Můžu před chýší jíst? Mám před rituálem držet nějakou dietu? Ano, před chýší se může jíst. Doporučuje se nepřejídat se, ale sníst jen něco menšího, třeba polévku. Není vhodné chodit do chýše nalačno, pokud člověk na to není zvyklý. Je to očistný obřad takže může být podporující vypustit nezdravé potraviny již několik dní či týdnů před touto ceremonií.

Jak dlouho trvá celá ceremonie? Samotná ceremonie trvá cca 1,5 hodiny.

Budu moct vyjít ven, když mi bude horko? Ano, můžete kdykoliv vyjít ven a schladit se.Jediné, kdy vás nepustím ven a ni dovnitř, je když půjdou horké kameny na ostrých vidlích do chýše.Během celé ceremonie jsou čtyři přestávky, kdy můžete, ale nemustíte, jít ven.

Co je cesta krásy? Je to vědomé sledování svých osobních hranic a neutíkání z nepohodlí předčasně a zároveň také s laskavostí se o sebe umět postarat, pokud by cokoliv přesahovalo nezdravě naše vlastní hranice.