Ceremonie

Hluboký prožitek důležitých okamžiků vašeho života. 

Indiánská Potní Chýše

Ceremonie Kamenného Lidu

Svatební Ceremoie

Netradiční svatba

Obřadní Svatební Váza

"Dvě těla, jedna duše"
Keltské Svátky a Přechodové Rituály 

 

Přechodové rituály a ceremonie byly kdysi nedílnou součástí životů našich předků. Dávali jim řád a pochopení jednotlivých životních etap a propojovali je s přírodou. V současné době je velice silně znát jejich absence či nedůležitost udržování tradic.

 Smyslem přechodových rituálů a  tradičních ceremonií je uvědomit si důležité mezníky v životě každého člověka a také propojit se s přírodou.  Vědomě prožít změnu, která se v každém z nás odehrává.  Když víme, co nás čeká, popřípadě co je přirozeností mezi fungováním přírody a naší duší, dokážeme si lépe pojmenovat čeho se bojíme a co bychom od dalšího nadcházejícího období chtěli, snadněji se nám tomu následně v životě jde vstříc. Jsme pak strůjci svého štěstí.