Nekonvenční Svatba

Napsali mi:

Ahoj Mandalam,
My moc děkujeme, za vedení obřadu. Byl nádherný, magický, dojemný. Všechno bylo tak, jak mělo být.

Opravdu cítím od rituálu mnohem větší spojení s partnerem, jako bychom byli jedna duše dohromady. Cítím i větší zodpovědnost, starost o něj a chuť o něj více pečovat.
Krásný den
S pozdravem Adéla Z.

Žádné sliby, ale ZÁMĚR

Šamanská Svatba

Tantricko-Šamanská Svatba

Svatba v přírodě

Svatba, jakou si vy sami vymyslíte

Svatba, která ctí rozdílnost v náboženských vyznáních a kulturních tradic

Obnova manželského slibu

Šamanská Svatba

Je to obřad, při kterém se neslibuje nic na věky, ale snoubenci si navzájem sdělí své záměry a co by rádi jeden druhému umožnili a dopřáli.

Šamanská Svatba je inspirována pradávným učením Medicínských Kruhů od držitelů tohoto učení, kterým byli tzv. Náčelníci Nuly. Později toto učení obohacené o další prvky z různých kultur nesla Společnost Spletených Vlasů (The Twisted Hair Society). Učení do Evropy přinesla Metis žena (barevná žena - rodiče z Navaho a z Irska) Arwyn Dreamwalker a později její žák John Hawken - Star Water. John Hawken je učitelem Jitky Mandalam - Písní se Probudí. Jitka Mandalam oddávala v roce 2021 Johna Hawkena s Katarinou Němcovou (viz. Foto z kamenného kruhu).

Jde o obřad, který se nekoná v chrámu kostela, ale v CHRÁMU PŘÍRODY.

Všichni přítomní lidé, posíláním lásky ze svého srdce, vytváří živoucí chrám touto posílanou energií mezi sebou a v místě konání obřadu.

Takový obřad, který vytváří Jitka Mandalam společně s nevěstou a ženichem, nemusí být jen "šamanský". Je to obřad, který může mít různé podoby, dle přání i náboženského vyznání ženicha a nevěsty.

Šamanská svatba se podle tradice uzavírá jen na rok a den. Po této době se vždy partneři sejdou a obnoví slavnostním rituálem svůj svazek, popřípadě se rozloučí. Není to podmínkou, je to doporučení.

Indiáni věří, že nikdo nikoho a nic nevlastní. Můžeme s druhým člověkem chvíli kráčet stejnou cestou, anebo můžeme dané věci na určitou dobu držet či nést.

Obnovení Manželského Slibu a projevení vděčnosti za společnou cestu partnerství. I toto je krásný obřad, který si po letech manželé mohou věnovat. Většinou se ho účastní pak i jejich děti.

Jedním z neopomenutelných úkonů během obřadu je napití se z tradiční indiánské svatební vázy, která má jedno tělo a dvě hrdla ze kterých se pije. Jedno tělo svatební vázy je symbolem jednoty ženy i muže po napití se a tím uzavření posvátného sňatku. 

Proč svatbu nekonvenčně?

Proč nekonvenční svatba? Proč šamanská nebo tantrická? 

Proč jsem chtěla nekonvenční svatbu:

- Mám ráda přírodu, a tak jsem chtěla být oddána v chrámu přírody, v chrámu lesa! ....Hanka

- Protože chceme oba s partnerem rozvíjet náš vztah, inspirovat se a ne, jen uzavřít sňatek, abychom se vlastnili. Chtělibychom se oddat jeden druhému. ...Míla

- Protože vím, že lépe pracují záměry, než přísahy a nesplnitelné sliby....Dalibor

- Nechceme uzavírat sňatek pro nějaké instituce.....Vlaďka a Libor

                                                                                        

(Samozřejmě můžete uzavřít sňatek se všemi formalitami a oficiálně předem či po netradiční svatbě. poz.Mandalam)

Svatba je vytvořena individuálně na míru a dle preferencí každého páru! 

Pro podrobnější info pište a volejte :)