Máte nějaký zdravotní či duševní problém? Rádi byste se na své cestě posunuli dál? Vyzdvihli svůj stín? ....

Šamanská Klinika

šamanská klinika
šamanská klinika

Šamanské léčení probíhá ve skupině 10 šamanů.
Osm lidí sedí na základních osmi směrech medicínského kruhu.
Jeden šaman je uprostřed a jeden vně kruhu.

Léčený je uprostřed v kruhu všech šamanů.

Šamani jsou absolventi ročních šamanských výcviků – Medicínská Cesta – Cesta Krásy - Cest Transformace Johna Hawkena.

Jak to probíhá?


Léčený je přiveden vybraným partnerem/buddym severovýchodním vstupem do kruhu.

Na žádost desátého šamana stojícího vně kruhu (tzv. Dance Chief) je vyzván sdělit své jméno, popřípadě medicínské jméno a záměr, se kterým přichází.

Následně si na vyzvání lehne a jsou mu otevírány čakry šamanem uprostřed kruhu.
Začíná léčení.

Během léčení je léčený v klidu vleže uprostřed kruhu a naslouchá co se kolem děje, či jen odpočívá. Někdy je vyzván k akci. Někdy je prostředním šamanem mírně hlazen či masírován apod.

Po ukončení léčení je přivolán partner/buddy a vyvede léčeného z kruhu opět severovýchodní stranou kruhu ven mimo místnost za účelem doznívání.

Cena jednoho léčení: 8000 Kč
Záloha (nebo celá částka) 2000 Kč na účet

123-2007060267/0100

V ceně je zahrnuta dobrovolná konzultace po léčení (vždy až po pár dnech). 

Informace o léčení v medicínském kruhu v podcastu na Spotify.

Další termíny jsou: 

8. 3. 2024 

Máte zájem o léčení?

Zde vyplňte dotazník, ozveme se vám: