Roční výcvik Medicínská cesta

Šamanský výcvik Medicínská cesta probíhá v uzavřené skupině účastníků, která po dobu jednoho roku do hloubky poznává pod vedením Jitky Mandalam a Johna Hawkena na rovině praktické i intelektuální "medicinský kruh" - specifické šamanské učení. Každý si tak postupně osvojuje nové způsoby vnímání a vymezování se vůči realitě ve všech jejích podobách, s respektem a rovností. Výcvik je rozdělen do čtyř 4denních bloků a je velmi silným osobnostním transformačním a léčivým procesem.

Učení medicínského kruhu umožní růst v mnoha oblastech života:

  • vyrůst do dospělosti z často dětského vnímání světa a naučit se jasně vnímat realitu skrze mysl i srdce
  • nalézt rovnováhu mezi svou ženskou a mužskou polaritou
  • tančit v energii svého života směrem ke svému posvátnému snu,
  • osvobodit se, vyčistit se na linii předků (včetně jejich propuštění) a karmy tak, aby nám v cestě nestály nevědomé vzorce z minulosti
  • zažívat pocit sounáležitosti a harmonie s naším světem místo pocitu nadvlády či bezmoci
  • Z webu Cestytransformace.cz

Více info a přihlášky na www.cestytransformace.cz

Další roční výcvik:

BLOK  1      12.-16.10. 2022

BLOK  2     19. - 23. 4. 2022 

BLOK  3     7. - 11. 6. 2022 

BLOK  4     26.9. - 30.7. 2022 


Není zatím žádný termín pro náhradní blok 1.


Jitka Mandalam

Vyprávění o inspirativní tradici, dávající klíče k orientaci v životě na této planetě v různých úrovních vnímání,...těmi klíči jsou Medicínské kruhy.

Rozvíjení kvalit energie, které máme, ale společnost je nepodporuje, tudíž návrat k přirozenosti a k čirému vnímání.

Probouzení energetického těla k vyššímu vnímání energie.

Shape Shifting - indiánské umění měnit tvar.

Šamanské cestování. Spirála.

Omen Walk - cesta za znameními.

Tislogi - indiánský propojující a harmonizující tanec.

Masáž pěti doteků a pěti vtisků.