Ochutnávkový kruz pro seznámení se s Medicínskou Cestou

    Vřesovice Shaman Lodge 

Úvodní Večer do Medicínské Cesty

Začátek v 19:00 hod. (předpokládaný konec v cca 21:00 hod.)

Na Úvodním večeru Medicínské Cesty se bude dít:

Povídání o léčení v medicínském kruhu

Praxe:

- Práce s energetický tělem

 - Masáž Orlích křídel —Skenování

 - Čtení léčeného v medicínském kole - skenování

 - Meditace Rozkvetlého Stromu - zvýšení energie 

(Kultivace Orende - naší životní síly / energie) 

Účastníci Úvodního Večera mohou pokračovat ročním výcvikem Šamanské Cesty u Jitky Mandalam a Johna Hawkena. —www.cestytransformace.cz

Vstupné 350,-Kč

Přihlášky:

dotazník viz. níže či telefonicky 605 877 729

Rezervace 100,-Kč či plná částka do 5 dnů před konáním Úvodního Vešera zaslat na:

 účet: 115-454 322 0227/0100

www.shamanlodge.cz

Přednáška:

 

 Vyprávění o 

Ceremonii Kamenného Lidu

LÉČIVÝ OBŘAD KAMENNÉHO LIDU

Léčivý obřad kamenného lidu vychází z tradice severoamerických indiánů.

Vyprávět bude Jitka Mandalam - Písní se Probudí.

Konkrétně si budeme povídat o indiánské potní chýši ( Sweat Lodge / Indiánské Sauně) vycházející z tradic Společnosti Spletených Vlasů a jejich učení Moudrosti Medicínských kruhů. Tato tradice pochází ze starých dob, kdy se budovala města na Jucatánu. Znalost medicínských kruhů je využívána jako znalost map pro orientaci a to především v terénu všech úrovní našeho života. Tuto tradici předává britský šaman John Hawken - Star Water (www.cestytransformace.cz) jehož učitelkou byla žena barevného lidu (Metis People) Arwin Dreamwalker z kmene Spřadači Snů Jitřenky (The Morning Star Weavers).

Indiánská Sauna je očistným obřadem, který k očistě používá alchymii čtyř směrů a čtyř živlů.

Potní chýše reprezentuje lůno Matky Země. Léčivý obřad tak není myšlen jen pro zdraví člověka, ale je zasvěcen léčení celé naší planety Země.

Jitka Mandalam je učitelkou šamanských ročních výcviků Johna Hawkena a jeho Cest Trasformace v jižních Čechách.

Jitka Mandalam pořádá tyto obřady také ve Vřesovicích (okr. Hodonín) www. shamanlodge.webnode.cz

Více info na www.mandalam.cz nebo na mob.:605 877 729

Doporučené vstupné s možností podpořit cenu nahoru je: 90,-Kč

Děkujeme