Indiánská sauna - Historie Saunování

26.11.2020

Blog, Autor článku: JITKA MANDALAM, 26. listopadu 2020

Indiánská sauna - Historie Saunování

Indiánská sauna nebo také indiánská potní chýše je obřadem severoamerických Indiánů, ale podobná místa tepla, jsou známá po celém světě. Blahodárné účinky zahřátí a očištění organismu znali například Finové. Právě slovo sauna pochází z finštiny. Znamená "lázeň".

Kmeny původního obyvatelstva v Mexiku nazývají své potní chýše Temazcal. Slovanské kořeny saunování daly v Rusku vznik tzv. Banyam, parním saunám. V islámské kultuře jsou to pak Turecké sauny či Hammamy. Lakotové používají pro saunu slovo Inipi, které znamená chýše z kamene.

V Čechách má saunování dlouholetou historii sahající pravděpodobně až do desátého století. Slovanské sauny byly jako dřevěné budky s trámy vycpanými mechem a vybavené kameny s otvorem pro ventilaci. Tehdy se saunování používalo zejména k léčení nejrůznějších kožních potíží.

Takovéto příbytky tepla a potní chýše v průběhu staletí a napříč kontinenty a kulturami plnily mnoho rolí. Byly místem zejména pro zahřátí a očistu těla a relaxaci. Také však sloužily ke společenskému setkávání a tím, že měly svůj neformální ráz, mnohdy byly místem pro meditaci, náboženské rituály, léčivé procedury apod. Někdy byly sauny dokonce svědky začátků i konců života - ženy do nich chodily rodit a staří lidé zemřít. Potní chýše tehdy představovaly významná duchovní centra.

Ceremonie Kamenného Lidu.

Je to obřad prováděný v chýši postavené z proutí a pokryté dekami, do které se dávají v ohni rozžhavené kameny. Dříve indiáni v horách využívali k tomuto účelu jeskyně a na prérijích používali k pokrytí proutěné kulaté stavby bizoní kůže.

Hned název "Kamenný Lid" dává zprávu o vztahu Indiánů k přírodě. Kameny považují za bytosti a jsou rovny člověku. Každý kámen se zdraví "Vítej bratře, nebo vítej sestro!" Proto se toto saunování nazývá také Ceremonie Kamenného Lidu.

Událost obřadu Ceremonie Kamenného Lidu probíhá celý den. Lidé, kteří přijdou společně staví chýši z proutí, připravují oheň a rozehřívají kameny. Večer, se soumrakem, se vstupuje do potní chýše. Samotný obřad trvá orientačně hodinu a půl. Má čtyři části, mezi kterými se může vyjít ven a schladit se. Zpívají se písně a každá ze čtyř částí je zasvěcena jednomu elementu a modlitbám.