Barbarská potní chýše  

barbarská potní chýše
barbarská potní chýše

KDY: 18. května 2024
KDE: Barbarská osada
ČAS: 
12:00 - 24:00 hod.


Průvodkyně: Jitka Wakanu Mandalam

Již tradiční potní chýše na Barbarské osadě!

Sraz je ve 12 hodin na Barbarské osadě. Odpoledne přichystáme potní chýši, povíme si něco o této tradici a se soumrakem jdeme na to! Usadíme se v sauně a díky přikládání horkých kamenů se vytvoří požadovaná teplota. Vše bude doprovázeno magickým rituálem. Zchladíme se pak v blízkém potoce...
Obřad povede šamanka Jitka Wakanu Mandalam.

Něco o obřadu:
Ceremonie Kamenného Lidu je obřad, kterým indiáni uctívají Matku Zemi. Léčí všechny vztahy. Vztahy nejen k sobě samotným, ale ke svým blízkým a ke všem bytostem na této planetě, ať se jeví jako živí, nebo mrtví. Do chýše, jako do dělohy Matky Země, se přichází zregenerovat, zemřít a znovu se narodit. Zanechat staré a najít nové vize, nové příběhy pro další cestu životem. Je to oslava vnesení světla do temnoty. Rozžhavené kameny – semeno světla Praotce Slunce se vnáší do dělohy Matky Země. Tím můžeme vnímat propojení, které se dělo na začátku stvoření světa. Z tohoto spojení vzniká nový život. My se také na závěr tohoto rituálu narodíme s novou energií, vášní a s inspirací do našeho života.Cena : 600 Kč. Platí se hotově na místě. Po sauně možno na Osadě přespat ve stanu nebo pod širákem.

S sebou:
Ručník či prostěradlo (něco na utření po zchlazení v potoce), něco na svačinu, stan + spacák (pokud budete chtít zůstat). Před saunou je ideální jíst střídmě a den před tím nepít alkohol a neužívat žádné omamné látky!!!!
Pitná voda na místě je zdarma.


Cena: 600 Kč
Přihlášení na jitka@mandalam.cz

FB událost