Mandalam

Mandala je kruh

Medicínský kruh tranformace


"Cesta Kruhu nikam nevede, ale má srdce!"

Mandalam

Mandala jako Šamanský Medicínský Kruh, jako mapa pro všechny úrovně života a odpověď na všechny otázky.

 Probouzení písně

Na mých cestách jsem neviděla indiány, byli opilí a ukryti v kasinu. Ty co jsem viděla a zpívali semnou staré písně, nadechovali kouř hašiše. Já byla holkou, která hledala skutečné drahokamy, která viděla moudrost linoucí se z jejich kostí jako nesmrtelná píseň. Byla to píseň Velryby z hlubin. Chytla jsem Ji.

Zpívám o šátku s tváří indiána. Rozřezaného na cáry a uvázaného na kus mořem omleté a na souš vyvrhlé klády. Na pobřeží Pacifického oceánu u malinké, jako krátký polibek, vesničky La Push.

Vše podléhá fragmentaci pro možnost proniknout hrubým světem, proklouznout prostorem a časem.

Něco umírá, něco se rodí. Pro mne, Indiáni zde umřeli.

Jejich píseň však nikdy nezanikne. Píseň najde další srdce, které ji vyzpívá, tak jako duše je nesmrtelná a pluje vesmírem mezi světy, mezi životy, neznající žádného omezení, oblékající další a další kabáty našich těl.

V dnešní době tam, kde lidé nasytili svou mysl i tělo blahobytem, tam úzkostně a bolestně v srdci začne zpívat Velryba. Jakoby z hlubin začne znít tón a je hlasitější a líbezně bolestný. Láká k hlubším ponorům.

Velryba je Anupem. Je průvodcem mezi světy. Když je tma, není poznat, kde končí oceán a kde začíná nebe Vesmíru. Kde hvězdy jsou jen odleskem a kde skutečně září.

Ti, kteří prohlédli své hmotné bohatství a zjistili, že nejsou šťastni, ...uslyšeli píseň. Ti plavou s Velrybou. Plavou do světů "ZA", do světů pravé podstaty toho co se jen jeví a je proměnlivé, nestálé a neskutečné. Do světů pravdy, kde hvězdy skutečně září a nejsou jen chimérou na studené hladině.

Zkuste se na chvíli zanořit do svého Vesmíru. Zkuste najít rytmus vašeho srdce, vašeho bubeníka. Možná uslyšíte svou píseň a její poselství bude pro vás spolehlivým průvodcem do hlubin vaši duše, ke skutečnému světlu a zdroji energie.

Idniáni říkali, že začnete kultivovat svoji Orende, svou vnitřní sílu, svou Medicínu.

Od síly vaši Orende se pak odvíjí i to, co přitahujete do prostoru kolem vás, do svého kruhu, do svého života. Je to vaše magická medicína a vy jste sami svými léčiteli, kouzelníky a uzdravovateli, svými strůjci štěstí.

Písně v nás, vibrující Orende, mohou léčit ne jen nás samotné, ale také druhé živé bytosti a celou naši planetu, naši existenci.

Písní se Probudí

MANDALAM
Mgr.

Jitka Čulíková


Universita Palackého Olomouc

Cesty Transformace Johna Hawkena

Medicínská Cesta

Šamanismus

Tuina

Reflexní terapie

Jóga

Bachova Květová Terapie
Mandalam On The Paths of Transformation

I felt a deep mysterious stream running through my soul and many emotions came up as a sharp foutain experiencing my first weekend with John on Paths of Transformations. Since that time the wisdom of Johns teaching on his different paths are my spring of clean and fresh water any time I am thirsty. I started with Tantra year logn training and simultaneously also with Shamaism. After that since 2015 I continued assissting John on his paths. My walk of life went through succesfully finished Univesity of Palacky in Olomouc and the main profession was a teacher of experience pedagogy (Outward Bound). As I was interested in yoga and did my diploma work experimenting with autonom nerve system during yoga asanas, I also studied and exercised yoga and in 2006 obtained a Certificate as a Yoga Teacher (YIDL). After all the knowledge my focus is on working with the body, with conscious touch. Traveling in mountains, living with Native American Indians and than meeting John Hawken brought all my paths together.